SENARAI BIRO

Berikut merupakan biro-biro Surau Pusat An Nur Country Heights Kajang dan peranan masing-masing:

BIRO PENGAJIAN & DAKWAH

 • memantapkan kefahaman dan penghayatan Islam melalui program & aktiviti keilmuan dan dakwah yang komprehensif dan holistik
 • menghidupkan budaya belajar sepanjang hayat di kalangan ahli kariah
 • menyedia dan menyelia perpustakaan surau dan bahan bacaan serta risalah untuk ahli kariah dan tetamu termasuk komuniti yang bukan beragama Islam

BIRO WANITA, KELUARGA & KANAK-KANAK

 • meningkatkan penyertaan dan peranan aktif wanita sebagai sebagai penyumbang kepada matlamat pembangunan surau cemerlang
 • menyediakan program untuk membangunkan perkembangan potensi kanak-kanak kearah generasi yang produktif, responsif dan efektif
 • mengukuhkan institusi keluarga melalui meningkatkan kefahaman berlandaskan konsep sakinah (ketenangan), mawaddah (kecintaan) dan rahmah (kasih sayang).

BIRO REMAJA, RIYADAH & RAKAN SURAU

 • memesrakan surau degan golongan belia
 • mengenal pasti dan membimbing kumpulan pelapis
 • melibatkan golongan remaja secara langsung dan proaktif dalam semua aktiviti pengurusan dan pengimarahan surau

BIRO KEBAJIKAN & KEMASYARAKATAN

 • mewujudkan program serta aktiviti kemasyarakatan bagi menjalin rasa 'ukhuwwah' dan silaturrahim serta mewujudkan kesatuan dan persatuan ahli kariah
 • menjadikan surau sebagai pusat pembudayaan kerja-kerja kebajikan dan khidmat sukarela
 • mengendalikan aktiviti kemasyarakatan terbuka kepada semua kaum

BIRO DANA, EKONOMI & PENAJAAN

 • mencari sumber kewangan tetap dan berterusan melalu sumbangan pengurusan/penyelenggaraan bulanan dari individu & syarikat
 • merancang dan melaksanakan program ekonomi dan urusniaga sewaan bagi memperkukuh dan memantapkan kedudukan dana
 • menimbulkan kesedaran masyarakat untuk menderma

BIRO PEMBANGUNAN & PENGURUSAN ASET

 • merancang pembangunan baru bagi menambah baik prasarana sedia ada supaya setanding dengan surau utama yang lain
 • mewujudkan kemudahan-kemudahan yang boleh dimanfaatkan oleh ahli kariah dan menjana pendapatan
 • menyelenggara keseluruhan prasarana SPANCH yang telah mula dimakan usia dengan mengimbangi faktor keselamatan dan kos penyelenggaraan yang optima
 • menyelaras perlaksanaan projek atau program khas/mega SPANCH yang memerlukan kerjasama dan penglibatan dari biro-biro

BIRO KEBERSIHAN & KECERIAAN

 • menentukan kawasan luar dan dalam surau sentiasa dalam keadaan bersih, suci, tersusun dan ceria dengan hiasan selaras dengan imej surau.
 • menyediakan kemudahan-kemudahan dan peralatan kecemasan yang boleh dimanfaatkan oleh ahli kariah amnya dan orang kurang upaya
 • memastikan tanda arah yang jelas, poster motivasi, maklumat di papan tanda terkini & bermanfaat serta pelebalan swis lampu dan kipas yang mudah difaham mengikut pelan lantai
 • melaksanakan program penjimatan tenaga/sumber secara menyeluruh seperti notis/arahan penjimatan tenaga, penggunaan lampu/peralatan save energy, penetapan suhu optimum air-cond, penjimatan air dan kempen Hijau (Kitar Semula)

BIRO PENGURUSAN ACARA, SAJIAN & KERAIAN

 • menyediakan kalendar pengurusan acara tahunan SPANCH berdasarkan maklumat dari ketua-ketua biro
 • ​​bekerja dengan biro2 untuk merancang dan mengatur semua aktiviti acara/majlis yang merangkumi semua fasa pengurusan acara : pra-majlis, semasa majlis dan pasca majlis
 • usaha dapatkan tajaan serta tawaran terbaik dari pembekal pilihan atau rakan niaga bagi perkhidmatan logistik, peralatan majlis, sajian, promosi dsbnya

BIRO KOMUNIKASI, ICT & PENERBITAN

 • memastikan setiap hebahan dan maklumat surau sampai kepada sasaran dengan mudah, cepat dan berkesan
 • menerbitkan, menjadualkan dan mengedarkan bahan-bahan cetakan seperti buletin, risalah, surat siaran, petikan khutbah dan lain-lain
 • membudayakan penggunaan ICT dalam pengurusan & pentadbiran surau bagi meningkatkan mutu perkhidmatan serta meransang produktiviti

UNIT PENGURUSAN PANTRY, DEWAN JAMUAN & HAL-EHWAL MAID

 • mengurus penyediaan dan penajaan makanan bagi kuliah dan aktiviti ibadah mingguan
 • menyediakan dan memantau perkhidmatan "maid" untuk semua majlis jamuan di surau
 • mengawal dan mengurus inventori serta penggunaan kelengkapan & peralatan dapur dan urusan pembelian bekalan barang-barang makanan

WAKIL KAWASAN

 • membantu melaksanakan program banci & kemaskini daftar ahli kariah
 • menyambut kedatangan ahli kariah baru dan memperkenalkan program dan aktiviti SPANCH
 • menyebarkan flyer atau maklumat kepada ahli kariah di kawasan masing-masing
 • bertindak sebagai sebagai "wakil" yang berurusan terus dengan ahli kariah setempat (akar umbi)
  • menyampaikan dan menguar-uarkan maklumat & program terkini kepada ahli kariah dengan sentuhan mesra & peribadi
  • memantau masaalah atau keperluan ahli kariah setempat supaya dapat ditangani dengan lebih cepat dan berkesan